Nabídka služeb

Převzetí vozidla a logistika

Registrace vozidla v systému AUTOauction, převzetí nebo pick up vozidla od klienta, transport do logistického centra, uskladnění vozidla vč. příslušenství (druhá sada pneu, střešní box, příčníky, atp.), vyhotovení předávací dokumentace, zajištění jejího podpisu a archivace dokumentů v systému AUTOauction.

Expertíza a ocenění vozidla

Expertní prohlídka vozidla, detailní popis vozidla včetně poškození, vyčíslení nákladů na opravu, ocenění vozidla (tržní cena, minimální aukční cena), kompletace elektronické složky vozidla v systému AUTOauction vč. detailní fotodokumentace a vyhotovení expertízy/znaleckého posudku nebo certifikace kvality. Systém AUTOauction je univerzální a je schopen načíst protokoly nezávislých expertních společností a znaleckých kanceláří, případně umožníme těmto firmám přístup a možnost zpracování expertízy v modulu AUTOexpert.

Předprodejní příprava vozidla

Elektronické schválení oprav nadměrného poškození vozidla prostřednictvím systému AUTOauction, předprodejní příprava vozidla, provedení schválených oprav, servisní prohlídky, odstranění polepů a dálničních známek, mytí a čištění interiéru a exteriéru vozidla, případně zajištění chybějící STK, zajištění prodejní image fotodokumentace vozidla.

On-line Aukce

Elektronické schválení minimálních prodejních cen vozidel se zadavatelem, datová příprava vozidel v aukčním systému AUTOauction, upozornění aukčních partnerů o plánované aukci, realizace aukce, vyhodnocení dosažených aukčních výsledků a prodej vozidla. Příprava kupních smluv, faktur a pokynů pro kupující.

Předání vozidla a reporting

Po úplném zaplacení aukční ceny (cash collection), zajištění podpisu prodejní a předávací dokumentace, předání vozidla dražiteli, evidence dokumentů v systému AUTOauction, odhlášení technického průkazu na kupujícího, doručení technického průkazu novému majiteli, uzavření elektronické složky k vozidlu a příprava závěrečného reportu.