Časté dotazy

Co je to on-line aukce?

On-line aukce je aukční způsob prodeje vozidel s využitím internetové aplikace. Tato aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. On-line aukce je určená pro fyzické nebo právnické osoby registrované na tomto portále, které splní pravidla registrace. AUTOauction nabízí tři typy aukcí: Hromadnou, postupnou a obálkovou aukci.

Jak aukce AUTOauction probíhá?

Celý aukční proces je realizován v sedmi krocích:

1. Stanovení termínu aukce AUTOauction po dohodě s prodávajícím vybere vozidla, která budou předmětem aukce a stanoví detaily aukce jako je: typ aukce, počátek a konec aukce, minimální popř. maximální příhoz, minimální požadovanou kupní cenu a případně cenu k okamžitému odkupu tzv. „Buy Now Price“.
2. Oznámení o termínu konání aukce AUTOauction předem oznamuje aukčním partnerům informaci o plánované aukci (typ aukce, počátek a konec aukce, cenu k okamžitému odkupu) a umožní účastníkům aukce se seznámit s vozidly, které jsou předmětem aukce a pravidly, které je povinen každý účastník aukce dodržovat.
3. Zveřejnění seznamu vozidel AUTOauction poskytne aukčním partnerům seznam vozidel, která budou předmětem aukce včetně fotodokumentace, detailního popisu, technického stavu a stavu opotřebení/poškození vozidel.
4. Zahájení aukce Aukce je zahájena dle předem oznámeného termínu. Aukční partneři mají od tohoto okamžiku možnost podávat své nabídky na odkup dle definovaných pravidel aukce.
5. Průběh aukce V průběhu aukce mají aukční partneři možnost navyšovat kupní cenu u jednotlivých vozidel. Minimální příhoz je definován pořadatelem aukce (obvykle činí 500/1000 Kč). Pokud je v aukci stanovena cena k okamžitému odkupu (Buy Now Price), tak v případě zakliknutí ikony „Buy Now Price“ tj. potvrzení této ceny aukce daného vozidla končí a vozidlo je prodáno aukčnímu partnerovi, za uvedenou kupní cenu.
6. Uzavření aukce, vyhodnocení Dle předem stanoveného termínu je aukce ukončena. V případě, že dražitel podá v poslední minutě aukce cenovou nabídku, aukce je automaticky o další minutu prodloužena. Po uzavření aukce jsou veškeré obdržené nabídky k danému vozu on-line vyhodnoceny a vygenerován výsledný aukční report. Po schválení prodeje prodávajícím je vydražitel informován o dalších krocích spojených s odkupem vozidla.
7. Uzavření kupní smlouvy Kupní smlouva na konkrétní vozidlo je uzavřena okamžikem, kdy AUTOauction potvrdí telefonicky nebo elektronickou poštou vydražiteli akceptaci jeho nabídky. Následně je vystavena faktura na kupujícího. Kupující je povinen zaplatit vystavenou fakturu. Prodej vozidla se řídí výhradně Všeobecnými obchodními podmínkami AUTOauction. Po zaplacení kupní ceny dochází do 5 ti pracovních dnů k předání vozidla na základě předávacího protokolu.

Co je hromadná aukce vozidel?

Start a konec aukce je v přesně definovaný datum a čas Všechna vozidla jsou dražena najednou. Obvykle se stanoví délka aukce na 1-2 hodiny (ale je možné i na více dní). V případě, že účastník aukce podá nabídku v poslední minutě, aukce daného vozidla se automaticky prodlouží o 1 minutu. V kartě vozidla se stanovuje minimální, popř. maximální výše příhozu a může být také stanovena startovací cena vozidla a cena k okamžité koupi „Buy Now Price“. Minimální prodejní cena vozidla je držena „uvnitř“ systému a slouží k vyhodnocení úspěšnosti podaných nabídek po ukončení aukce. Jednotlivé příhozy jsou v průběhu aukce transparentně vidět, ale nejsou známí účastníci aukce, kteří nabídky podali. Dražitel má možnost vozidlo okamžitě koupit potvrzením ceny „Buy Now Price“ a tím aukci vozidla ukončit. Výsledný report výsledků, včetně toho kdo kdy a v jaké výši nabídku podal (se záznamem přesného času příhozu) si klient může vygenerovat ihned po ukončení aukce v systému, případně mu může být automaticky zaslán e-mailem.

Co je postupná aukce vozidel?

Start aukce je v přesně definovaný datum a čas. Vozidla jsou dražena postupně, dle zadaného pořadí ve skupině aukce. Po vydražení prvního vozidla je aktivována aukce vozidla druhého, … až posledního vozidla. V kartě vozidla se stanovuje stejně jako u hromadné aukce minimální, popř. maximální výše příhozu a může být také stanovena startovací cena vozidla a cena k okamžité koupi „Buy Now Price“. Konečné vyhodnocení aukce probíhá stejně jako u aukce hromadné.

Co je obálková aukce vozidel?

Start a konec aukce je v přesně definovaný datum a čas. Obvykle se stanovuje délka aukce na 3 dny. U vozidel se nezobrazují aktuální příhozy účastníků aukce a každý dražitel nabízí cenu k odkupu dle vlastního uvážení. Aukce je vyhodnocena ihned po ukončení a účastníkům aukce jsou zaslány výsledky.

Je registrace do aukce zpoplatněna?

Ne, registrace je zcela zdarma a neplatí se žádný registrační poplatek. Na základě úspěšné registrace má dražitel právo účastnit se a podávat nabídky ve všech aukcích, které jsou mu zpřístupněny.

Kolik stojí nákup vozidla v aukci?

Za nákup vozidla v AUTOauction hradí kupující „Administrativní poplatek“ dle níže uvedené tabulky. Podávání nabídek/ příhozy v aukci jsou bezplatné. Administrativní poplatek hradí výherce aukce - kupující.

Kupní cena vozidla v Kč s DPH Administrativní poplatek v Kč bez DPH
1 - 9 999 1 500 Kč
10 000 - 99 999 4 000 Kč
100 000 - 199 999 6 000 Kč
200 000 - 299 999 8 000 Kč
300 000 a vyšší 10 000 Kč

Administrativní poplatek za nákup havarovaného vozidla, jehož vkladatelem je pojišťovna: 1000 Kč bez DPH bez ohledu na výši kupní ceny.

V případě aukce vozidel v cizí měně, bude použit přepočet dané měny dle aktuálního kurzu ČNB ke dni konání aukce.

Kolik stojí prodej vozidla v aukci?

Za prodej vozidla prostřednictvím aplikace AUTOauction platí prodávající poplatek ve výši 4% z prodejní ceny vozidla dosažené v aukci. Poplatek je splatný pouze při úspěšné realizaci prodeje. Pokud AUTOauction nenalezne kupujícího pro Váš automobil, žádný poplatek nehradíte. V případě požadavku na vyhotovení expertízy (odborného posudku) k danému vozidlu vedle poplatku za prodej prodávající hradí poplatek za vypracování této expertízy (odborného posudku) ve výši 1200 Kč bez DPH. Tento poplatek za vyhotovení expertízy (odborného posudku) je splatný i v případě, že AUTOauction nenalezne kupujícího pro Váš automobil. Tento odborný posudek je zpracovaný dle odborné metodiky a obecně známých pravidel znaleckého standardu vydaného Ústavem soudního inženýrství v Brně. Prodávající jej tak může využít jako plnohodnotný podklad pro stanovení aktuální ceny vozidla při vyřazování vozidla z majetku firmy.

Mohu si vozidlo před začátkem aukce fyzicky prohlédnout?

Vozidlo je možné si prohlédnout v době, kdy bude zveřejněno do plánované aukce na tomto portále pouze po telefonické dohodě s AUTOauction.

Obsahují ceny vozidel prezentované na portále a v on-line aukci DPH?

Ceny u všech vozů jsou včetně DPH. To znamená, že cenové nabídky podáváte v hodnotě s DPH. V případě, že se jedná o vozidlo s možností odpočtu DPH, je tato informace uvedena v kartě vozidla.